EDITION WORKS PRODUCES AND PUBLISHES
CONTEMPORARY PRINTS & MULTIPLE WORKS
 
Ai Yamaguchi  (English)
Emiko Kasahara (English) Rieko Hidaka (English)


 
     
Noe Aoki (English) Yuichi Higashionna Ryudai Takano NEW!

NEW!
   
Toeko Tatsuno (English)
Miyuki Tsugami Mio Kaneda     
DONALD BAECHLER (English) Yuji Akatsuka (English) Mika Yoshizawa
 
   
Aki Kuroda Makiko Tanaka Hodaka Yoshida
 
     
Echizennya Yoshitaka (English) Makoto Ito (English) Tomomi Maekawa
   
     
Kosai Hori U-fan Lee Satoko Masuda (English)

 
  Isamu Wakabayashi
 

 
 
     

Kazuhito SAHARA 
(co-published
by the artist and Edition Works, supported by TAGBOAT)

Akiko Ikeuchi
(co-published by gallery21yo-j and Edition Works)

Eri Ueno 
(publishde by the artist, supported by Edition Works)